Ceník

Cenové podmínky

Odměna mezi advokátem a klientem je vždy stanovena individuálně vzhledem k druhu právní služby a odvíjí se od složitosti a hodnoty věci.

Cena právní služby se obvykle stanoví jako cena za jednu hodinu práce advokáta nebo cena za jeden úkon advokáta.

Pro klienty vyžadující různorodé a opakované právní služby máme připravenu paušální měsíční sazbu.

Jednorázová služba jako vyhotovení smlouvy, úschova finančních prostředků, návrh na změnu v obchodním rejstříku, založení obchodní společnosti, smluvní dokumentace k rozvodovému řízení se obvykle stanoví paušální cenou.

Pokud není dohodnuto jinak, stanoví se způsob určení odměny a náhrad advokáta podle advokátního tarifu, tedy vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Balíčky právních služeb

Standardní převod nemovité věci – 10.000,- Kč

 • kupní smlouva, úschovní smlouva, úschova listin
 • advokátní úschova finančních prostředků
 • návrh do katastru nemovitostí
 • zpracování připomínek smluvních stran
 • ověření podpisů

Založení společnosti s ručením omezeným – od 10.000,- Kč

 • příprava všech dokumentů potřebných k založení
 • příprava zadání notáři ke zpracování společenské smlouvy
 • zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • zajištění podnikatelského oprávnění
 • ověření podpisů

Založení akciové společnosti – od 40.000,- Kč

 • příprava všech dokumentů potřebných k založení
 • příprava zadání notáři ke zpracování společenské smlouvy
 • zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • zajištění podnikatelského oprávnění
 • ověření podpisů

Nesporný rozvod – 10.000,- Kč

 • návrh dohody o úpravě poměrů k dětem
 • návrh dohody o vypořádání společného jmění manželů
 • návrh na svěření dětí do péče
 • společný návrh manželů na rozvod manželství
 • návrh do katastru nemovitostí